ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσεις ανά Έτος