ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσεις ανά Έτος