Contact

The Association of Vlahs in Veria
Address: Verois & Evreon Martiron 1
Zip Code: 59100
Tel.: +30 23310 64315
Fax.: +30 23310 64315
E-mail: vlahoi@otenet.gr

The Board of of Association of the Vlahs of Veria

Chairman: Piskos Dimitrios
A' Vice-chairman: Mitritonis Ioanis 
B' Vice-chairman: Zisi Chaido 
General Secretary: Anastasiou Ntouli
Secretary: Betsa Olympia
Cashier: Tsiris Georgios
Person in charge of Women: Siamikou/Tika Athina
Member:
Michailidis (Koutovas) Nikolaos & Volkos Ioanis