Μουσείο Αρμανικής Μουσικής

Τα ενδιαφέροντα του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας παρουσιάζουν μία διόλου στατική αντιμετώπιση της παράδοσης και ένα προφανές παράδειγμα αυτής της στάσης είναι το νέο εγχείρημα που έχει αναλάβει, τη δημιουργία του «Μουσείου Αρμάνικης Μουσικής».

 

Η έλλειψη μίας ολοκληρωμένης μουσικής έκθεσης που όχι μόνο θα δύναται να συγκεντρώνει όλο το αρχειακό υλικό που αφορά στο βλάχικο τραγούδι προβάλλοντάς το σε δημόσια θέση αλλά και θα το πλαισιώνει από βάσιμες ιστορικές παραπομπές, γέννησε στα μέλη του Συλλόγου την ανάγκη για δημιουργία αυτού του Μουσείου.

Η βασική ιδέα ορίζει πως το "Μουσείο Αρμάνικης Μουσικής" θα συνδυάζει την ατόφια παράδοση, μέσω της δημιουργίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, μέσω του Ηλεκτρονικού Μουσείου. Με άλλα λόγια, το αξιόλογο σε αυτό το εγχείρημα βρίσκεται στο γεγονός πως η αρχειοθήκη που πρόκειται να δημιουργηθεί, αφενός θα διαφυλάσσει ένα τεράστιο κεφάλαιο της βλάχικης πολιτισμικής κληρονομιάς, δηλαδή τη μουσική και αφετέρου, θα δίνει σε αυτό μία νέα ολοκληρωμένη υπόσταση.

Ο σκοπός μας είναι η απόδοση εκπαιδευτικού χαρακτήρα και αυτό εκτιμάται πως θα αναδειχθεί επαρκώς εάν οι ομάδες εργασίας καταφέρουν να ανάγουν το Μουσείο σε μία έγκυρη, περιεκτική και πάνω από όλα εύχρηστη πηγή για ιστορική μελέτη και επιστημονική ενασχόληση.

Η συλλογή όλου του μουσικού αρχείου θα περιλαμβάνει δισκογραφικές δουλειές επαγγελματιών, προσωπικές συλλογές με ανέκδοτες ηχογραφήσεις και νέο μουσικό υλικό που θα προκύψει μέσω της επιτόπιας μουσικής καταγραφής. Ως πρώτο βήμα μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 τραγούδια.

Τέλος, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και δεδομένου πως μόνο η συλλογική δουλειά δύναται να το καταφέρει συνιστούμε σε όλους όσους κατέχετε προσωπικό μουσικό - ή σχετικό - αρχείο να ενισχύσετε την προσπάθειά μας διαθέτοντάς το.