Ημερολόγια

Ο Σύλλογος από την ίδρυσή του εκδίδει ανελλιπώς, κάθε χρόνο, Ημερολόγιο , που αποτελεί ιστορική μαρτυρία πτυχών της βλάχικης ζωής, και δεν είναι λίγοι αυτοί που κρατούν στο αρχείο τους ως ντοκουμέντα όλα τα Ημερολόγια.
Αν μελετήσει κάποιος τα Ημερολόγια, θα αντλήσει πληροφορίες για την ιστορία και τη γλώσσα των Βλάχων, για τη διασπορά των Βλάχων στα Βαλκάνια και τη σημερινή τους πραγματικότητα, για τις επαγγελματικές ασχολίες (κτηνοτροφία, κιρατζιλίκι, εμπόριο) των Βλάχων στην ιστορική τους πορεία και για επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν, για το γάμο , τα έθιμα και τις γιορτές των Βλάχων, για τις φορεσιές και τη Βλάχα γυναίκα, για τους Βλάχους ευεργέτες στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, για τους αδελφούς Μανάκια και το Ρήγα Φεραίο, για την κατάσταση της βλάχικης γλώσσας σήμερα και τις προοπτικές προστασίας της σε πλαίσια εθνικά και Ευρωπαϊκά, και πολλά άλλα θέματα που αφορούν στους Βλάχους. Η εμπειρία από την έκδοση και κυκλοφορία των Ημερολογίων καταδεικνύει ότι αυτά από τη μια αποτελούν βασική ετήσια πηγή εσόδων για το Σύλλογο και από τη άλλη συμβάλλουν στην εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης που αφορά στους Βλάχους.