Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας διοικείται από εννιαμελές Δ/Σ που εκλέγεται από την Τακτική Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Η καταστατική πρόβλεψη για ετήσιες εκλογές στόχευε στη συνεχή ανανέωση των Δ/Σ, στη συχνή άμεση επαφή των μελών μεταξύ τους και με τα εκάστοτε Δ/Σ, στο διαρκή έλεγχο και , γενικά, στην εγρήγορση των μελών. Παράλληλα, στο Καταστατικό συμπεριλήφτηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για τη δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου, την ενεργοποίηση των μελών, τη διαφάνεια στις διαδικασίες και την εκπροσώπηση όλων των τάσεων στο Δ/Σ του Συλλόγου, γιατί σε μια εποχή έντονης κομματικοποίησης των πάντων υπήρχε ο φόβος κομματικής εκμετάλλευσης του Συλλόγου και της αδρανοποίησης μεγάλης μερίδας των μελών του. Ακριβώς, αυτή η δημοκρατική λειτουργία είχε ως αποτέλεσμα ο Σύλλογος να αγκαλιάσει τους Βλάχους όλων των ιδεολογικών τάσεων και αποχρώσεων.
Το Δ/Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά , την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, και έκτακτα κάθε Παρασκευή. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές. Συμμετέχει όποιος θέλει με δικαίωμα λόγου. Τις αποφάσεις τις παίρνει το Δ/Σ που έχει και την ευθύνη έναντι των μελών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τη μια , κάθε Παρασκευή, να συμμετέχουν πάνω από πενήντα μέλη στις συνεδριάσεις του Δ/Σ, να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του διαλόγου με εποικοδομητικές προτάσεις, άρα και στη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων, και από την άλλη να μεταδίδεται μια εμπειρία προς τα νεότερα μέλη, να υπάρχει συνέχεια και επομένως, εποικοδομητική ανανέωση των Δ/Σ. Αυτή η δημοκρατιή λειτουργία και η πλήρης διαφάνεια είναι τα στηρίγματα των , κατά γενική ομολογία, μεγάλων επιτυχιών του Συλλόγου.
Από τα εκατό (100) ιδρυτικά μέλη, που επέγραψαν το Καταστατικό, εκλέχτηκε πενταμελές προσωρινό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους Αυγέρο Νίκο, Γκαλαΐτση Τάκη, Καπράρα Νίκο, Μπέλα Στέριο και Τσιάνο Αντώνη, με μόνο σκοπό την αναγνώριση του καταστατικού και στη συνέχεια τη διενέργεια εκλογών. Ο Σύλλογος αναγνωρίστηκε με την απόφαση 160/3-7-1981 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και καταχωρίστηκε στο βιβλίο σωματείων με αύξοντα αριθμό 545/1981. Έκτοτε και ως σήμερα , τα ετήσια εκλεγμένα Δ/Σ του Συλλόγου είναι τα εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο ( 18-9-1981 )
Πρόεδρος: Καπράρας Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αυγέρος Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας: Χατζή Χρυσούλα
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνιος
Μέλη: Βλάχος Τάσος, Μπέλας Στέριος, Πέτκου Συρμούλα, Τσιάνος Αντώνης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-10-1982 )
Πρόεδρος: Καπράρας Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μπέλας Στέριος
Ειδικός Γραμματέας: Μάνια Μαρκέλα
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνης
Μέλη: Αυγέρος Νικόλαος, Καλπάκης Δημήτριος, Πέτκου Συρμούλα, Τσιάνος Αντώνιος.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 28-10-1983 )
Πρόεδρος: Μπέλας Στέριος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Τσιαπάρας- Καβάκης Λεωνίδας
Ειδικός Γραμματέας: Ζιαμπούλη Αικατερίνη
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνης
Μέλη: Γκόγκος Γιάννης, Καλπάκης Δημήτριος, Κόγιας Νίκος, Μανέκας Γεώργος.

Διοικητικό Συμβούλιο (1-10-1984 )
Πρόεδρος: Μπέλας Στέριος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Καλπάκης Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Πατσιαβούρας Τάκης
Ταμίας: Ζιώγας Αντώνης
Μέλη: Γκόγκος Γιάννης, Κύρτσιος Γεώργος , Μπέλας Δημήτριος, Μανέκας Γεώργος.

Διοικητικό Συμβούλιο (25-10-1985 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μανάκος Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Πατσιαβούρας Τάκης
Ειδικός Γραμματέας: Καλπάκης Δημήτριος
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: Ζιώγας Αντώνης , Καπράρα Νίτσα, Κύρτσιος Γεώργος , Μανέκας Γεώργος.

Διοικητικό Συμβούλιο (1-12-1986 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μπέκης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Ζιώγας Αντώνης
Ειδικός Γραμματέας: Κόγιας Γιάννης
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: , Καπράρα Νίτσα, Μανέκας Γεώργος, Πατσιαβούρας Τάκης , Τσιαμήτρος Γιάννης.

Διοικητικό Συμβούλιο (20-11-1987 )
Πρόεδρος: Ζιώγας Αντώνης
Γενικός Γραμματέας: Κόγιας Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Καπράρας Μάκης
Ειδικός Γραμματέας: Κύρτσιου Σουλτάνα
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: Γκαλαΐτσης Δημήτριος , Μπέλας Στέριος, Μπέκας Τάκης, Πατσιαβούρας Τάκης .

Διοικητικό Συμβούλιο (16-12-1988 )
Πρόεδρος: Αυγέρος Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Ειδικός Γραμματέας: Πιτούλια Νικολέτα
Ταμίας: Γκόγκος Γιάννης
Μέλη: Καλπάκης Δημήτριος, Καπράρας Μάκης, Κουκουτέγος Αντώνης, Μπέλας Στέριος.

Διοικητικό Συμβούλιο (7-12-1989 )
Πρόεδρος: Ζιώγας Αντώνης
Γενικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Πίσπας Γιάννης
Ειδικός Γραμματέας: Μούρνου Κατερίνα
Ταμίας: Τσιαπάρας –Καβάκης Λεωνίδας
Μέλη: Καραβιώτης Φώτης, Κουκουτέγος Αντώνης, Παπακώστας Μανόλης, Τσιαμήτρου Γιάννα.

 

Διοικητικό Συμβούλιο (14-12-1990 )
Πρόεδρος: Τσιαπάρας –Καβάκης Λεωνίδας
Γενικός Γραμματέας: Μαχαιράς Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Ντέλας Στέριος
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Νίκος
Ταμίας: Νάκης/Γκαμπέτας Γιάννης
Μέλη: Ζήσης Γιάννης, , Κουκουτέγος Αντώνης, Μάρτου Ζωή, Παζάρας Γιάννης.

Διοικητικό Συμβούλιο (29-11-1991 )
Πρόεδρος: Μαχαιράς Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Ντέλας Στέριος
Αντιπρόεδρος: Καπράρα Νίτσα
Ειδικός Γραμματέας: Παζάρας Γιάννης
Ταμίας: Γκαλαΐτσης Μάκης
Μέλη: Βασιάδης Αναστάσιος, Μπέλας Στέριος, Τζήμας Δημήτριος, Τσέας Δημήτριος.

Διοικητικό Συμβούλιο (18-12-1992 )
Πρόεδρος: Μαχαιράς Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Νάκης/Γκαμπέτας Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Παζάρας Γιάννης
Ειδικός Γραμματέας: Μάρτου Ζωή
Ταμίας: Γκαλαΐτσης Μάκης
Μέλη: Αυγέρος Νικόλαος, Μάρτος Δημήτριος, Τσιάνος Αντώνης, Φουρκιώτη Ελβίρα.

Διοικητικό Συμβούλιο (28-11-1993 )
Πρόεδρος: Τσιαμήτρος Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Αράβα Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Πάπαρης Αδάμος
Ειδικός Γραμματέας: Ζιαμπούλη Κατερίνα
Ταμίας: Γκαλαΐτσης Μάκης
Μέλη: Μπέλας Στέριος, Μπουγιάκας Πέτρος, Σιαφαρίκα Ελένη, Φουρκιώτη Ελβίρα.

 

Διοικητικό Συμβούλιο (9-12-1994 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Βέρος Μιχάλης
Ταμίας: Γκαλαΐτσης Μάκης
Μέλη: Αυγέρος Αντώνης, Τσιαμήτρος Γιώργος, Τσιάνος Αντώνης.

Διοικητικό Συμβούλιο (8-12-1995 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Βέρος Μιχάλης
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Αυγέρος Αντώνης, Μπέκας Τάκης, Τσιάνος Αντώνης.

Διοικητικό Συμβούλιο (20-12-1996 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Πατσιαβούρας Τάκης, Τσιάνος Αντώνης.

Διοικητικό Συμβούλιο (15-12-1997 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Πατσιαβούρας Τάκης, Τσιάνος Μάκης.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 18-12-1998 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Πατσιαβούρας Τάκης, Τσιάνος Μάκης.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 14-12-1999 )
Πρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Φουρκιώτη Ελβίρα
Αντιπρόεδρος Β΄: Βέρος Μιχάλης
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Αυγέρος Αντώνης, Μπέλας Στέριος, Ντρογούτης Ηλίας.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 7-12-2000 )
Πρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Γκόγκος Γιάννης
Αντιπρόεδρος: Καπράρας Νίκος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Αυγέρος Αντώνης
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Μπουγιάκας Πέτρος, Τσιαπάρας-Καβάκης Λεωνίδας.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 21-12-2001 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσιάνος Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Μπέλας Νίκος ( Κορνήλιος )
Ταμίας: Τσιαμήτρος Νίκος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Πιτούλια Σοφία, Τσιαμήτρος Γιώργος .

Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-12-2002 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μπέκης Νίκος
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Χανέλη Δέσποινα
Ταμίας: Τσιαμήτρος Γιώργος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Καπράρα Νίτσα, Τσιάνος Αντώνης .

Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-12-2003 )
Πρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Βέρος Μιχάλης
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Αυγέρος Αντώνης
Ταμίας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Μέλη: Μανέκας Γιώργος, Μαργαρίτη Αλκμήνη, Τσιάνος Αντώνης .

Διοικητικό Συμβούλιο ( 22-12-2004 )
Πρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Γενικός Γραμματέας: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μανέκας Γιώργος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τσιάνος Αντώνης
Ταμίας: Τσιαρτσιάνη – Μπάμιατζη Ιωάννα
Μέλη: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος, Μούρτζιου Τασούλα, Καραμήτρου Χρύσα.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 23-12-2005 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Γεωργίου Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Β΄: Φουρκιώτη Ελβίρα
Ειδικός Γραμματέας: Τόπης Αθανάσιος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Μανέκας Γιώργος, Μπέκης Νίκος , Καραμήτρου Χρύσα.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 15-12-2006 )
Πρόεδρος: Γκαλαΐτσης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Αυγέρος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Β΄: Γεωργίου Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Φύκατα Φλωρεντία
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Αναστασίου Κατερίνα, Κουκουτέγος Γιάννης,
Μπέκης Νίκος .

Διοικητικό Συμβούλιο ( 19-12-2007 )
Πρόεδρος: Γεωργίου Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Φύκατα Φλωρεντία
Αντιπρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β΄: Πράπας Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας: Αυγέρος Αντώνιος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Βέρος Μιχάλης, Κουκουτέγου Ελένη, Φουρκιώτη Ελβίρα.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 28-12-2008 )
Πρόεδρος: Γεωργίου Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Πράπας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β΄: Βέρος Μιχάλης
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Απόστολος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Γκόγκου Ελένη, Τίκα Αθηνά, Φουρκιώτη Ελβίρα.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 16-12-2009 )
Πρόεδρος: Πράπας Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Τούσικος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β΄: Γεωργίου Δημήτριος
Ειδικός Γραμματέας: Τσιαμήτρος Νικόλαος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Μέλη: Μπάτζιος Στέριος, Μπουγιάκας Πέτρος, Τίκα Αθηνά.

Διοικητικό Συμβούλιο ( 12-12-2010 )
Πρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Φουνταλής Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Μπέκης Νίκος
Αντιπρόεδρος Β΄: Μπάτζιος Στέριος
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Υπεύθυνη γυναικών: Τίκα/Σιαμίκου Αθηνά
Μέλη: Αναστασίου Φρειδερίκη, Τζήμας Αδάμος, Ντέλλας Κωνσταντίνος.
Διοικητικό Συμβούλιο ( 11-12-2011 )
Πρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Τούσικος Αντώνης
Αντιπρόεδρος Α΄: Τζήμας Αδάμος
Αντιπρόεδρος Β΄: Πίσκος Δημήτρης
Ταμίας: Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
Υπεύθυνη γυναικών: Τίκα/Σιαμίκου Αθηνά
Μέλη: Μέλιος Κωνσταντίνος και Μπάμιατζη/Μπουγιάκα Κατερίνα.

Συγκροτήθηκε σε «σώμα» το Νέο εκλεγμένο Δ.Σ. του «Συλλόγου Βλάχων Βέροιας» που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στα γραφεία του Συλλόγου την Κυριακή 11/12/2011.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος
Α΄Αντιπρόεδρος: Τζίμας Αδάμος
Β΄Αντιπρόεδρος: Πίσκος Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Τούσικος Αντώνιος
Ειδικός Γραμματέας: Βέρρου Κορνηλία
Ταμίας: Μιχαηλίδης Νικόλαος
Υπεύθυνη Γυναικών: Σιαμίκου Αθηνά
Μέλη: Μέλιος Κωνσταντίνος και Μπάμιαντζη Κατερίνα.
Συγκροτήθηκε σε «σώμα» το νέο Δ.Σ. του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» την περασμένη Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου μετά τις εκλογές της 9ης Δεκεμβρίου 2012 κι η σύνθεση του έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πίσκος Δημήτριος.
Α'Αντιπρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος.
Β'Αντιπρόεδρος: Μπαμνιατζή Κατερίνα.
Γενικός Γραμματέας: Τούσικος Αντώνιος.
Ειδικός Γραμματέας: Μέλιος Κωνσταντίνος.
Ταμίας: Μιχαιλίδης Νικόλαος (Κουτόβας).
Υπεύθυνη Γυναικών: Σιαμίκου-Τίκα Αθηνά.
Μέλη: Αναστασίου Φρειδερίκη & Τσαμήτρου Κατερίνα.
Συγκροτήθηκε σε «σώμα» το νέο Δ.Σ. του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» την περασμένη Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου μετά τις εκλογές της 9ης Δεκεμβρίου 2013 κι η σύνθεση του έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πίσκος Δημήτριος.
Α'Αντιπρόεδρος: Τσίρης Γεώργιος.
Β'Αντιπρόεδρος: Μπαμνιατζή Κατερίνα.
Γενικός Γραμματέας: Τούσικος Αντώνιος.
Ειδικός Γραμματέας: Μέλιος Κωνσταντίνος.
Ταμίας: Μιχαιλίδης Νικόλαος (Κουτόβας).
Υπεύθυνη Γυναικών: Σιαμίκου-Τίκα Αθηνά.
Μέλη: Αναστασίου Φρειδερίκη & Τσαμήτρου Κατερίνα.
έος πρόεδρος στον Σύλλογο Βλάχων Βέροιας Ο Αντώνης Τούσικος
διευθυντής των φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «ΛΕΞΙΣ»

Συγκροτήθηκε σε «σώμα» το νέο Δ.Σ. του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» την περασμένη Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου μετά τις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου 2014 κι η σύνθεση του έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τούσικος Αντώνιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Πίσκος Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γκαλαΐτσης Ηλίας
Γενικός Γραμματέας: Μητριτώνης Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας: Μπέτσα Ολυμπία
Ταμίας: Τσίρης Γεώργιος
Υπεύθυνη Γυναικών: Χατζή Μελίνα
Μέλη: Μιχαηλίδης Νικόλαος (Κουτόβας) & Βόλκος Ιωάννης.
Το νέο Δ/Σ , που προήλθε από τις εκλογές (Κυριακή 13-12-2015), συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή (18-12-2015) με την παρακάτω σύνθεση:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Πίσκος Δημήτρης
Αντιπρόεδρος Α: Μητριτώνης Γιάννης
Αντιπρόεδρος Β: Ζήση Χάιδω
Γεν. Γραμματέας: Αναστασίου Νούλη
Ειδικός Γραμματέας: Μπέτσα Ολυμπία
Ταμίας: Τσίρης Γιώργος
Υπεύθυνη Γυναικών: Σιαμίκου/Τίκα Αθηνά
Μέλη: Βόλκος Γιάννης, Μιχαηλίδης/Κουτόβας Νίκος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΣΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α): ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β): ΧΑΙΔΩ ΖΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΥΓΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΑΘΗΝΑ TIKA ΣΙΑΜΙΚΟΥ.
ΜΕΛΗ: ΒΟΛΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & TAΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ο νέο Δ.Σ που προέκυψε από τις εκλογές του Συλλόγου Βλάχων την Κυριακή 10-12-2017, συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 15-12-2017, με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ τηλ. επικ.: 6948270199
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. επικ.: 6982351675
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τηλ. επικ.: 6947311347
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΙΣΚΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΜΕΛΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΖΗΣΗ ΧΑΪΔΩ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (ΚΟΥΤΟΒΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ