ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.Ο.Π.Σ.Β ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΑΡΜΑΝΩΝ

Το Δ/Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, έχοντας υπόψη την επιστολή που στείλατε σε όλους τους Συλλόγους της Π.Ο.Π.Σ.Β με αριθ. πρωτ. 8/13-6-2010, με την οποία καλείτε όλους τους Συλλόγους- μέλη της Π.Ο.Π.Σ.Β. να καταδικάσουν έμπρακτα την ιταμή συμπεριφορά του "Συμβουλίου των Αρμάνων ή Μακεδονοαρμάνων",

οργάνου ξένου και αντίθετου στις καταστατικές αρχές της Ομοσπονδίας, στον αξιακό κώδικα των κοινωνιών μας και στην αυτοσεινηδησία μας ως Ελλήνων Βλάχων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Διασπορά, σε ανοιχτή συνεδρίασή του, την Παρασκευή (25-6-2010) με τη συμμετοχή όλων των μελών του Δ/Σ, όλων των διατελεσάντων προέδρων στο παρελθόν, των αντιπροσώπων μας στην Π.Ο.Π.Σ.Β. , του προεδρείου της Ε.Ε και παρά πολλών μελών του Συλλόγου, ομόφωνα αποφάσισε να σας γνωστοποιήσει:

> Διαβάστε τη συνέχεια...> Διαβάστε τη συνέχεια...